Archive for the ‘ΙΣΤΟΡΙΚΑ’ Category

ΣΟΔΟΜΑ-ΓΟΜΟΡΑ-ΑΔΑΜΑ -ΣΕΒΩΕΙΜ-ΣΗΓΩΡ

Σεπτεμβρίου 27, 2010

ΣΟΔΟΜΑ-ΓΟΜΟΡΑ-ΑΔΑΜΑ-ΣΕΒΩΕΙΜ-ΣΗΓΩΡ

Η Παλαιά διαθήκη το ιερό βιβλίο των Εβραίων αποτελείται από 24 βιβλία και χωρίζονται σε τρεις ομάδες : Torah (Νόμος), Nebhi’im(Προφήτες), Kethubhim(Αγιόγραφα). Υπάρχουν δύο εκδόσεις αρκετά διαφοροποιημένες η μία από την άλλη.(Μασόρα και μετάφραση των Ο΄).
Υπάρχει και μια τρίτη στα Λατινικά (Bulgata) η οποία έχει και αυτή κάποιες διαφορές από τις δύο άλλες( δεν περιλαμβάνονται τα Α΄και Β΄ Μακκαβαίων). Η εβραϊκή έκδοση της Μασόρα ονομάζεται ΤΑΝΑΧ από τα αρχικά Τορά(Νόμος) Νεβιείμ( Προφήτες) ,Χτουβήμ(Αγιόγραφα). Στις προφητείες και σε άλλα κείμενα στηρίχτηκαν δύο νεότερες θρησκείες : Ο Χριστιανισμός και ο Μωαμεθανισμός.
Μέσα στις γραμμές των βιβλίων της ,ο αναγνώστης θα ανακαλύψει χρήσιμες συμβουλές (Παροιμίες,Εκκλησιαστής)Αλλά και άφθονους μύθους .από αυτούς που έχει ανάγκη να ενστερνίζεται και να πιστεύει η κάθε μικρή εθνότητα προκειμένου να επιβιώσει. Ένας από αυτούς τους μύθους είναι η ιστορία των Σοδόμων και των Γομόρρων. Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι στην κοιλάδα Σιδδήμ υπήρχαν πέντε πόλεις : Σόδομα, Γόμορρα, Αδαμά, Σεβωείμ, Σηγώρ. Από της πέντε καταστράφηκαν οι τέσσερες, ενώ έμεινε ανέπαφη η Σηγώρ. Να επισημάνουμε ότι στη Γένεση ΙΔ 10 έχουμε μια αξιοπρόσεκτη πληροφορία : «Η δε κοιλάς Σιδδήμ ήτο πλήρης φρεάτων ασφάλτου». Και στο ίδιο βιβλίο ΙΑ 3 : «Η δε άσφαλτος εχρησίμευεν εις αυτούς αντί πηλού». Η περιοχή δηλαδή της εν λόγω πεντάπολης έβριθε από πετρελαιοειδή!!! Και αυτό το εύφλεκτο υλικό οι αδαείς κάτοικοι, το χρησιμοποιούσαν για να κτίζουν τα σπίτια τους!!! Σπίτια έτοιμα να καταστραφούν με την πρώτη έστω και τυχαία πυρκαϊά. Μου θυμίζουν τα σπίτια που οικοδόμησε μια εταιρία στο Καστελόριζο με χρήματα του δημοσίου, και όλα αχρηστεύτηκαν επειδή ο εργολάβος για να κερδίσει περισσότερα χρήματα . χρησιμοποίησε για την κατασκευή του μπετόν ….θαλασσινό νερό!!!! Ας γυρίσουμε όμως στον μύθο. «Ανέβη δε Αβραάμ εξ Αιγύπτου αυτός η γυνή αυτού και πάντα όσα είχε….και ο Αβραάμ ήτο πλούσιος σφόδρα εις κτήνη εις αργύριον και εις χρυσίον….και ο Λωτ ακόμη ο συμπορευόμενος μετά του Αβραάμ είχε πρόβατα και βόας και σκηνάς και δεν εχώρει εις αυτούς η γη δια να κατοικώσιν ομού διότι ήσαν τα υπάρχοντα αυτών πολλά» Ο Αβραάμ και ο ανηψιός του ο Λωτ χρειάζονται… «Ζωτικό χώρο» όπως έλεγε ο μακαρίτης ο Χίτλερ. Ο θεός του Αβραάμ του «έχει τάξει» : « έκανε διαθήκην ο Κύριος προς τον Αβραάμ λέγων : Εις το σπέρμα σου έδωσα την γην ταύτην ,από του ποταμού της Αυγύπτου (Νείλος) έως του μεγάλου ποταμού Ευφράτου» (Γεν ΙΕ 18) (Έτσι γίνονται οι περιουσίες κατά τον εβραϊκό τρόπο!!) Και οι κάτοικοι της κοιλάδας Σιδδήμ ,Χαναναίοι ,δηλαδή Ελληνικής καταγωγής άποικοι, μπαίνουν στο μάτι του άρπαγα Αβραάμ ,που δεν τον έφταναν όσα είχε (αν είχε) αλλά ορέγεται και τα ξένα. «Εκ της αμπέλου των Σοδόμων είναι η άμπελος αυτών και εκ των αγρών της Γομόρρας η σταφυλή αυτών ..οίτινες (οι κάτοικοι των πόλεων αυτών) έτρωγον το πάχος των θυσιών αυτών και έπινον τον οίνο των σπονδών αυτών» (Δευτ ΛΒ 32-38).
Ποιος επιθυμεί τα πλούτη των Σοδομιτών; Φυσικά ο χοϊκός Αβραάμ. Όμως η δικαιολογία της τιμωρίας των αμαρτωλών αυτών από το θεό του Αβραάμ , είναι μια καλή κάλυψη της απληστίας του νομάδα Αβραάμ. «Αυτή ήτο η ανομία Σοδόμων ,υπερηφάνεια ,πλησμονή άρτου,και αφθονία τρυφηλότητος αυτής και των θυγατέρων αυτής. Τον πτωχόν δε και τον ενδεή δεν εβοήθει και υψούτο και έπραττον βδελυρά ενώπιόν μου. Όθεν καθώς είδον ταύτα αφάνισα αυτούς» .(Ιεζεκ. ΙΣ 49).
Είχαν οι Σοδομίτες επάρκεια άρτου και οίνου προφανώς αλλά δεν έδιναν στους παρίες περαστικούς , σίγουρα όμως όταν κάποιος ‘έμεινε στη δούλεψή τους , θα τον πλήρωναν για την εργασία του. Όμως όχι. Αυτοί οι καλοπερασάκηδες έπρεπε να τιμωρηθούν για την τρυφηλή ζωή τους από τον θεό των περαστικών νομάδων!!!
Γιατί αν πιστέψουμε τον Σοφονία πρέπει εκτός από θεϊκή δράση να υπήρξε και ανθρώπινη : « θέλει είσθε ως τα Σόδομα και τα Γόμορρα ..το υπόλοιπον του λαού μου θέλει λαφυραγωγήσει αυτούς και το υπόλοιπο του έθνους μου θέλει κατακληρονομήσει αυτούς».(Σοφ. Β9) Άρα προηγήθηκε πλιάτσικο της …θεομηνίας!!! Θα πρέπει να καταβάλουμε τιτάνιες προσπάθειες ,προκειμένου να μην μειδιάσουμε με το πνεύμα του συγγραφέα αυτής της βιβλικής καταστροφής της περιοχής της ευημερούσας πεντάπολης. Υπήρχαν όμως και… παράπλευρες απώλειες όπως στο πόλεμο της Σερβίας σχετικά πρόσφατα! Εξαφανίστηκαν απ’ το χάρτη και δύο πόλεις που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αδαμά και Σεβωείμ έγιναν στάχτη και μπούρμπερη ενώ αντιθέτως η Σηγώρ την γλύτωσε! Την έσωσε αυτή την πόλη ο Ιαχβέ κατά παράκληση του Λωτ!!! «Και ότε ο Λωτ εισήλθεν εις την Σηγώρ ..έβρεξεν ο Κύριος ..θείον και πυρ και κατέστρεψεν τας πόλεις (Γεν. ΙΘ 23).
Η συνεργασία θεού και ανθρώπων στην τέλεια μορφή της! Προσωπικά νομίζω ότι τα ασφαλτοχτισμένα σπίτια με τις ξυλοδεσιές και τις αχυροσκεπές ,έγιναν παρανάλωμα του πυρός από τους Εβραίους εισβολείς, γιατί το πυρ τους ήταν πάντα εύχρηστο.. Σε όλη την Π.Δ. απλώς μας λένε πως είναι πάντα …θεόσταλτο!!! Ο Μιχάλης Καλόπουλος λέει στο βιβλίο του «Το μεγάλο ψέμα» : «Αν ότι σεβόμαστε δεν το ελέγχουμε ,είναι φυσιολογικό να μας ελέγχουν «αυτοί» που τόσο ανεξέλεγκτα σεβόμαστε». Μήπως είναι καιρός να αρχίσουν να σέβονται «όλοι αυτοί» την …νοημοσύνη μας;;;

Advertisements

HTAΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ;

Σεπτεμβρίου 27, 2010

ΗΤΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ;

Από τα θρανία του δημοτικού έως την πανεπιστημιακή σχολή της Θεολογίας ,διδάσκεται ότι ο Ιησούς ήταν γιος (;) του Ιωσήφ του ξυλουργού και ότι Αυτός ο Ίδιος ήταν ξυλουργός. Έναν ξυλουργό όμως ύποπτο για οποιοδήποτε παράπτωμα θα τον πήγαιναν ποτέ να τον δικάσει ο επίτροπος (procurator) της Ρώμης Πιλάτος; Ένας εκατόνταρχος αρκούσε να τον δικάσει και να επικυρώσει την θανατική του ποινή. Όμως ο Ιησούς δεν ήταν ένας τυχαίος πολίτης του κατακτημένου και υπόδουλου από τους Ρωμαίους Ισραήλ. Είναι ΥΙΟΣ ΔΑΒΙΔ. Τι σημαίνει όμως αυτό; Απλώς μια δογματική επινόηση; Όχι. Σημαίνει πολλά. Και πρώτα απ’ όλα ότι ο κατά σπέρμα πατέρας του Ιησού είναι θνητός και βασιλικής γενιάς από δυναστεία βασιλιάδων της γενιάς του Δαβίδ. Αλλά το κυριότερο ,μας αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς σαν ΥΙΟΣ ΔΑΒΙΔ είναι νόμιμος διάδοχος του θρόνου του Ισραήλ. Δύο δυναστείες βασιλέων είναι γνήσια εβραϊκές :Οι Ασμοναίοι ή Μακαβαίοι και οι Υιοί Δαβίδ. Οι ευνοούμενοι της Ρώμης Ηρωδιανοί είναι Ιδουμαίοι ειδωλολάτρες. Οι απόγονοι των Υιών Δαβίδ είναι οι αγαπημένοι του Γιαχβέ και οι προφητείες των εβραϊκών ιερών βιβλίων την στηρίζουν μεταφυσικά και όχι μόνο και ο λαός περιμένει από αυτές τον Μεσσία που θα λυτρώσει το Ισραήλ όχι από αμαρτίες αλλά από τον κατακτητή. Δεν είναι άσχετο το εδάφιο (Ματθ.ΙΒ25) όπου ο Ιησούς μιλάει για την αδυναμία των Εβραίων από τη διαίρεση της εθνότητάς τους.(Σαμαρείτες-Ιουδαίοι). «Πάσα βασιλεία διαιρεθείσα καθ’ εαυτής ερημούται. Και πάσα πόλις ή οικία διαιρεθείσα καθ’ εαυτής δεν θέλει σταθεί». Ένας ξυλουργός έστω και ηγέτης της νέας θρησκευτικής αίρεσης που μιλάει για αγάπη, θα ασχολείτο με την συνένωση των εθνικών δυνάμεων των Εβραίων εναντίον του κατακτητή; Και συνεχίζει πιο κάτω : «Ή πως δύναταί τις να εισέλθει εις την οικίαν του δυνατού και να διαρπάσει τα σκεύη αυτού ,εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού; Όστις δεν είναι μετ’ εμού είναι κατ’ εμού. Και όποιος δεν συνάγει σκορπίζει».(Ματθ.ιβ29-30). Είναι φανερό ότι εδώ δεν μιλάει ο ραβί της αγάπης αλλά ο Ηγέτης Μεσσίας προς το διχασμένο Ισραήλ. Το ίδιο επαναλαμβάνει με άλλα λόγια στο κατά Λουκά εδάφιο ΙΑ 17-21-23. Πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ όπου ο λαός (όχι οι δοσίλογοι αλλά οι φανατικοί πατριώτες-οπαδοί) Τον υποδέχεται κραυγάζοντας «Λυτρωσέ μας(Ωσσανά) Υιέ Δαβίδ(με απλά λόγια :απάλλαξέ μας από τον Ρωμαίο κατακτητή και τους Ιδουμαίους Τετράρχες νόμιμε διάδοχε του Θρόνου του Ισραήλ.»
Ο Ιησούς δίνει εντολή : «Πλην τους εχθρούς μου εκείνους τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροθέν μου»!!!(ΛουκΙΘ27). Οι θεολογικές ερμηνείες προσπαθούν εντέχνως να μας αποπροσανατολίσουν ,αλλά τα λόγια αυτά είναι σαφή και αδιάψευστα. Κάποιοι δεν θέλουν τον Ιησού να βασιλεύσει στο Ισραήλ με ένοπλη επανάσταση. Και αυτοί οι κάποιοι πρέπει να περάσουν από …ρομφαία!! Το έχει πει άλλωστε καθαρά : ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤ’ ΕΜΟΥ ,ΕΊΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΓΕΙ ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ»(Λουκ.Α27,Ματθ.ιβ29-30) . Τέτοια λόγια δεν προέρχονται από έναν ταπεινό ξυλουργό ,αλλά από έναν μελλοντικό ηγέτη που προσπαθεί να ενώσει το Ισραήλ εναντίον των Ρωμαίων ειδωλολατρών κατακτητών .Δεν λογαριάζει αν αυτοί που θα είναι στη δύναμή Του είναι Ιουδαίοι ή Σαμαρείτες . Η ένωση των μονοθεϊστών Εβραίων ,εναντίων των ειδωλολατρών κατακτητών πρέπει να γίνει από τον πρίγκηπα Υιό Δαβίδ Ιησού. Πριν από χρόνια ένας άλλος Υιός Δαβίδ ,ο Ιούδας από τα Γάμαλα (τον οποίον κάποιοι ερευνητές θεωρούν φυσικό πατέρα του Χριστού) έκανε ανεπιτυχή επανάσταση κατά την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εθναρχίας του έκπτωτου γιου του Ηρώδη Αρχέλαου,το 6 μ.Χ. Μετά τον θάνατο του Ιησού ένας άλλος Υιός Δαβίδ ,ο Μαναήν ή Μενάχεμ (στα Ελληνικά Παράκλητος) συνέχισε τον πόλεμο εναντίον του κατακτητή , με αποτέλεσμα την διάλυση του εβραϊκού έθνους από την παντοδύναμη Ρώμη.
Οι χορτασθέντες πεντακισχίλιοι άνδρες που πήγαν να Τον ακούσουν ,δεν πήγαν να ……σώσουν την ψυχή τους . Τον μελλοντικό βασιλιά τους ακολούθησαν , σε μια ενημέρωση πολεμικής εναντίον των πλούσιων δοσίλογων Σαδουκαίων ,.Πέντε χιλιάδες άνδρες. Εκτός από τα γυναικόπαιδα. Πέντε χιλιάδες παθιασμένοι Ζηλωτές –Σικάριοι ,παθιασμένοι για την ελευθερία της πατρίδας τους από τους Ρωμαίους ειδωλολάτρες .Ο προφήτης Ζαχαρίας (Θ 9-10) βασιλιά θέλει τον αναμενόμενο που θα εισέλθει πάνω στο πουλάρι στην πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ. Ο Πιλάτος έγραψε πάνω στο σταυρό την περίφημη επιγραφή ότι ήταν Βασιλεύς των Ιουδαίων .Ο Ίδιος ήθελε να είναι βασιλιάς ΟΛΩΝ των Εβραίων…
Μήπως είναι τυχαίο ότι ο Ηρώδης ο Μέγας ήθελε να θανατώσει το βασιλικό βρέφος ,που του είπαν ότι γεννήθηκε οι ιερείς του Ζωροάστρη που ήλθαν από την Περσία; Ο Ιδουμαίος Ηρώδης γνώριζε την ύπαρξη απογόνων της δυναστείας των Υιών Δαβίδ και το μεσσιανικό πάθος των Εβραίων .Που είναι γραμμένο ότι οι Εβραίοι περίμεναν ξυλουργό και όχι πρίγκηπα από το γένος Δαβίδ να τους οδηγήσει στην ελευθερία από τα δεσμά της σκλαβιάς;.
Ορισμένοι ερευνητές Τον θέλουν επικεφαλής των Ζηλωτών ή απεσταλμένο των Εσσαίων (τους οποίους η Κ.Δ. αποσιωπά σκανδαλωδώς) .Όμως στο κατά Λουκά (ΙΓ 31) λέγει : «Κατ’ εκείνη την ημέρα ,προσήλθον τινές Φαρισαίοι λέγοντες προς αυτόν : «Έξελθε και αναχώρησε εντεύθεν διότι Ηρώδης θέλει σε θανατώσει». Φυσικά δεν είναι ο Ηρώδης ο βασιλιάς ο οποίος έχει πεθάνει τέσσερα πριν γεννηθεί ο Χριστός (!), αλλά ο τετράρχης γιος του Αντύπας. Πως όμως οι Φαρισαίοι όπως και ο Φαρισαίος Νικόδημος (Ιωαν, ΙΘ9) και ο Γαμαλιήλ(Πραξ ε 43) και άλλοι παίρνουν το μέρος Του; Η επικρατούσα σήμερα εντύπωση είναι ότι οι Φαρισαίοι είναι αντίπαλοι του Χριστού,αμαρτωλοί κ.λπ. Λάθος .Σε όλα τα λαϊκά στρώματα (αλλά περισσότερο στους φτωχούς) ακόμα και των Εσσαίων του Κουμράν,(μερικοί ερευνητές λένε ότι εκεί ήταν ο Χριστός έως την έναρξη των μετακινήσεων) υπάρχουν οπαδοί Του, οι οποίοι δεν θέλουν τον Καίσαρα τον ειδωλολάτρη και τους επιτρόπους του, αλλά την βασιλεία του θεού.(Δηλαδή βασιλιά Εβραίο ελέω Θεού όπως λένε οι χριστιανοί βασιλιάδες!!)
Στο κεφάλαιο ΙΓ κατά Λουκάν μας λέγει για κάποιους Γαλιλαίους ,των οποίων ο Πιλάτος έσμιξε το αίμα τους με το αίμα των θυσιών τους και για κάποιους δέκα οκτώ που θανατώθηκαν από την πτώση του πύργου του Σιλωάμ. Και οι μεν και οι δε ήσαν επαναστάτες εναντίον της Ρωμαϊκής κυριαρχίας . Ο Χριστός παροτρύνει τους ακροατές του να μετανοήσουν αλλιώς θα απωλεσθούν όπως αυτοί! Τι νόημα έχει αυτή η μετάνοια; Μήπως πρέπει να μετανοήσουν επειδή δεν συσπειρώνονται ΟΛΟΙ μαζί εναντίον του κατακτητή και έτσι ο κατακτητής χωρισμένους τους νικά; Στο εδάφιο Ιωαν.η31-33 απευθύνεται στους Ιουδαίους λέγοντάς τους : «Έλεγε λοιπόν εις τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντες εις αυτόν , Εάν εσείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ ,είσθε αληθώς μαθηταί μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» Εννοεί όπως πιο κάτω εξηγεί ελευθερία από τη δουλεία της αμαρτίας! Πως όμως μπορεί απευθυνόμενος σε Ιουδαίους δούλους του Καίσαρα, τους μιλάει για ελευθερία και αυτοί να απαντούν : «Σπέρμα του Αβραάμ είμεθα και δεν εγίναμε δούλοι εις ουδένα πώποτε»!! Αυτός που έγραψε αυτή την απάντηση δεν γνώριζε ότι οι Ιουδαίοι είναι ένα αιώνα ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ;Είναι δυνατόν να μην το γνωρίζουν αυτό …Μυστήρια πράγματα..
Στο κεφάλαιο Ιωαν.ΙΑ 50 ο αρχιερέας Καϊάφας αποφαίνεται ότι : «μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μην απωλεσθή ολόκληρο το έθνος». Σωστά . Ένας άνθρωπος όμως που το «βάρος» του μετράει . Ένας βασιλιάς έστω και επικεφαλής μέρους του επαναστατημένου λαού. Τι αξία έχει για τους Ρωμαίους ένας ξυλουργός έστω και επαναστάτης; Πόσοι θα ακολουθούσαν αυτόν ; Ένας Υιός Δαβίδ όμως : Ένας βάσει προφητικών γραφών πρίγκηπας –διάδοχος του θρόνου Ισραήλ είναι ένας επικίνδυνος επαναστάτης. Ο Ευσέβιος της Καισάρειας στην Εκκλησιαστική του Ιστορία γράφει: «Δομετιανός τους από γένους Δαβίδ αναιρήσθαι προσέταξεν ίνα μη τις των Ιουδαίων βασιλικού γένους απαλειφθεί. Πολλοί δε των χριστιανών εμαρτύρησαν κατά Δομετιανόν ως Βρέτιος ιστορεί». Αφού τους Εβραίους Υιούς Δαβίδ διώκει ο Δομετιανός ,γιατί εκτελεί χριστιανούς;Είναι η εποχή που δεν έχουν ξεχωρίσει οι Εβραίοι οπαδοί του Χριστού από τους Χριστιανούς εξ εθνών. Οι χριστιανοί ακόμα δεν αυτοονομάζονται έτσι ,αλλά Άγιοι και η νέα θρησκεία δεν έχει ακόμα αυτονομηθεί από το μεσσιανικό κίνημα. Ένα κίνημα θρησκευτικοπολιτικό . Πολλοί οι διάδοχοι του θρόνου Ισραήλ. Ένας απ’ αυτούς και ο Ιησούς. Και ένας βασιλιάς δεν είναι ποτέ ξυλουργός…Ένας βασιλιάς είναι ηγέτης….
\